ŠTANDARD PRIESTOROV

Novostavba - Obchodno - administratívne centrum KPP - Majoránová ul. Bratislava

Zvislé a vodorovné
konštrukcie
Obvodové murivo z ľahčených stavebných materiálov, deliace priečky z ľahčených stavebných materiálov. Vodorovné konštrukcie sú vytvorené monolitickou železobetónovou membránou.
Strecha Plochá.
Okná a balkónové
dvere
Plastové biele s izolačným dvojsklom, s mikrovetraním a s koeficientom K=1,1. Sú otváracie v kombinácii s otváravcio-sklopnými okennými krídlami. Schodiskové plastové biele s izolačným sklom.
Vonkajšie parapety Hliníkové s farebnou povrchovou úpravou - emailované, biele.
Vnútorné parapety Plastové - biele.
Omietky - vnútorné
stien a stropov
Stropy: omietka, sádrokartón
Steny: vápeno-cementová omietka
Omietky - vonkajšie Farebná omietka, fasádne profily s plechu.
Strešné žľaby a zvody Z pozinkovaného plechu.
Dvere a zárubne Vnútorné fa. Slovakia interier, fólia - plné hladké, kovanie fa. MP. Vonkajšie dvere plastové.
Vchodové dvere Bezpečnostné fa ADLO s požiarnou odolnosťou.
Vykurovanie Vykurovanie priestoru - etážové. Vykurovacie telesá oceľové doskové radiátory.
1/2 »
architekti  |   projekčné štúdio  |   dizajn partner