PROJEKT

Projekt ARTCENTRUM pozostáva z dvoch dvojpodlažných polyfunkčných objektov citlivo zasadených do existujúcej urbanistickej štruktúry poskytujúce priestory pre prevádzky výrobných a nevýrobných služieb.

V navrhovaných objektoch je možné si kúpiť priestory pre zriadenie: prevádzok výrobných a nevýrobných služieb, celú škálu zariadení obchodu, skladov, skladovacích plôch, výstavných a predvádzacích priestorov, kaviarenských, reštauračných, kancelárskych priestorov vrátane stravovacích zariadení a prevádzko na oddychovo-rekreačné aktivity (napr. fitness, sauny, masáže, kozmetika, predškolské zariadenie.)
1/3 »
architekti  |   projekčné štúdio  |   dizajn partner